Rekisteriseloste ja verkkokaupan toimitusehdot

TIETOSUOJASELOSTE

Jyväskylän Messut Oy:n asiakas- ja markkinointirekisteri

Henkilötietolaki (523/1999) 10 ja 24§

Euroopan unionin yleinen tietosuoja-asetus (679/2016)

Päivitetty 28.9.2018

 

1. Rekisterin pitäjä

Jyväskylän Messut Oy
PL 127, 40101 Jyväskylä

info@jklmessut.fi
p. 014 334 0000

Y-tunnus: 0626505-0

 

2. Rekisteriasioiden yhteyshenkilö

Myyntisihteeri Tuula Rahikainen

Jyväskylän Messut Oy
PL 127, 40101 Jyväskylä

Puhelin 050 462 1232

 

3. Rekisterin nimi

Jyväskylän Messut Oy:n asiakas- ja markkinointirekisteri

 

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus / rekisterin käyttötarkoitus

Käsittelyn tarkoituksena on asiakassuhteen hoitaminen, asiakkaan ja rekisterinpitäjän oikeuksien ja velvollisuuksien toteuttaminen sekä kävijäprofilointi, sähköinen suoramarkkinointi ja markkinoinnin kohdentaminen. Tietoja käytetään myös kävijälaskentaan ja tapahtumien kehittämiseen.

 

5. Henkilötietojen käsittelyn oikeusperuste

Henkilötietojen käsittelyn oikeusperusteita ovat sopimus, suostumus ja rekisterinpitäjän oikeutettu etu. Kun rekisteröity on osapuolena sopimuksessa, hänen henkilötietojaan saa käsitellä sopimuksen täytäntöön panemiseksi.

Rekisteröity voi myös antaa suostumuksensa sille, että hänen henkilötietojaan käsitellään. Rekisterinpitäjän sähköistä suoramarkkinointia lähetetään sellaisille rekisteröidyille, jotka ovat antaneet vapaaehtoisen suostumuksensa sähköiseen suoramarkkinointiin (tilanneet uutiskirjeen). Markkinointiviestien tilaamisen voi peruuttaa ilmoittamalla tästä rekisterinpitäjälle tai klikkaamalla jokaisen markkinointiviestin yhteydessä olevaa kieltomahdollisuutta (”Poistu postituslistalta” tai ”Unsubscribe” -toiminto), jolloin rekisteröidyn tiedot poistetaan rekisterinpitäjän sähköisen suoramarkkinoinnin tilaajalistalta.

Rekisterinpitäjän oikeutettu etu on käsittelyperusteena silloin, kun rekisteröidyn ja rekisterinpitäjän välillä on asiallinen yhteys. Tällainen asiallinen yhteys muodostuu mm. silloin, kun rekisteröity on omasta aloitteestaan rekisterinpitäjään yhteydessä, tai kun rekisterinpitäjä käsittelee rekisteröidyn henkilötietoja rekisteröidyn työnantajan ja rekisterinpitäjän välisen toiminnan yhteydessä. Lisäksi rekisterinpitäjä voi kirjata oikeutetun edun perusteella asiakasrekisteriin sellaisten potentiaalisten asiakkaiden yhteyshenkilöiden ja edustajien tietoja, joiden rekisterinpitäjä voi perustellusti odottaa olevan kiinnostuneita hankkimaan rekisterinpitäjän tarjoamia palveluita tai tuotteita. Suoramarkkinointia voidaan lähettää sellaisille rekisterinpitäjän potentiaalisille asiakkaille, joiden osalta rekisterinpitäjä voi perustellusti katsoa, että markkinoitavilla tuotteilla tai palveluilla on olennainen liityntä potentiaalisen asiakkaan vastuualueeseen tai työtehtäviin.

 

6. Rekisterin tietosisältö

Rekisteröidystä käsitellään seuraavia, edellä mainittujen käyttötarkoitusten kannalta tarpeellisia tietoja:
– Nimi
– Sähköpostiosoite
– Matkapuhelinnumero
– Yritys ja asema
– Yrityksen osoite- ja perustiedot

 

7. Säännönmukaiset tietolähteet

Henkilötiedot on saatu seuraavista tietolähteistä:
– Suoraan rekisteröidyltä itseltään (sähköinen rekisteröinti tapahtumiin/uutiskirjeen tilaajaksi tai tarjouksen/sopimuksen teon yhteydessä)
– Julkisista/yleisesti saatavilla olevista lähteistä (internet, kaupparekisteri, Asiakastieto)
– Rekisteröidyn työnantajan edustajalta (yritysasiakkaiden yhteyshenkilöt)

 

8. Tietojen säännönmukaiset luovutukset

Tapahtumiin sähköisesti rekisteröityneiden asiakkaiden (ammattimessut) tiedot luovutetaan sille yritykselle, jonka kävijä on ilmoittanut kutsujaksi.  Asiakasrekisterin tietoja voidaan luovuttaa myös alihankkijoille, joita käytetään palvelun tarjoamiseksi asiakkaalle. Rekisterinpitäjän lukuun henkilötietoja käsittelevien yhteistyökumppanien kanssa on tehty käsittelystä kirjallinen tietojenkäsittelysopimus, jolla varmistetaan, että palveluntarjoajat käsittelevät rekisterinpitäjän vastuulla olevia henkilötietoja rekisterinpitäjän ohjeiden mukaisesti. Kanta-asiakasrekisterin tietoja ei luovuteta ulkopuolisille.

 

9. Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Rekisteristä ei luovuteta tai siirretä tietoja EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

 

10. Henkilötietojen säilytysaika

Rekisterinpitäjä käsittelee ja säilyttää tietoja ainoastaan niin kauan kuin on tarpeellista henkilötiedon ennalta määritellyn käyttötarkoituksen kannalta. Tarpeettomiksi muuttuneet henkilötiedot, joita rekisterinpitäjällä ei ole enää perustetta säilyttää eikä käsitellä, poistetaan säännöllisin väliajoin rekisterinpitäjän omien tietosuojakäytäntöjen mukaisesti. Rekisteröidyllä on oikeus pyytää tietojensa poistamista milloin tahansa.

 

11. Rekisterin suojauksen periaatteet

– Manuaalinen aineisto
– Säilytetään lukitussa tilassa levikintarkastuksen edellyttämän määräajan, jonka jälkeen ne tuhotaan

– ATK:lle talletetut tiedot
– Rekisteri säilytetään Jyväskylän Messut Oy:n palvelimella.
– Vain määrätyillä työntekijöillä ja järjestelmän toimittajalla on pääsy rekisterin tietoihin ja tietojen käyttö on suojattu käyttäjätunnuksella ja salasanalla.
– Vaitiolovelvollisuus sitoo asiakasrekisteritietoja käsitteleviä työntekijöitä. Tietoja kerrotaan tai luovutetaan ulkopuolisille vain lakiin perustuvan ilmoitusvelvollisuuden johdosta, kuten asiakkaan omasta pyynnöstä tai viranomaisen lakiin perustuvasta pyynnöstä.

 

12. Rekisteröidyn tarkastusoikeus 

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa rekisteriin tallennetut itseään koskevat tiedot ja saada niistä kopiot. Tarkastuspyyntö tulee tehdä kirjallisesti ja osoittaa rekisteriasioista vastaavalle taholle (ks. kohta 2).

 

13. Oikeus vaatia tiedon korjaamista

Rekisterinpitäjä oikaisee, poistaa tai täydentää rekisterissä olevan, käsittelyn tarkoituksen kannalta virheellisen, tarpeettoman, puutteellisen tai vanhentuneen henkilötiedon oma-aloitteisesti tai rekisteröidyn pyynnöstä. Rekisteröidyn tulee ottaa kirjallisesti yhteyttä rekisterinpitäjän rekisteriasioista vastaavaan tahoon tiedon korjaamiseksi (ks. kohta 2).

 

14. Rekisteröidyn kielto-oikeus

Rekisteröidyllä on oikeus kieltää rekisterinpitäjää käsittelemästä häntä itseään koskevia henkilötietoja suoramainontaa, etämyyntiä ja muuta suoramarkkinointia sekä markkina- ja mielipidetutkimusta samoin kuin henkilömatrikkelia ja sukututkimusta varten. Kielto tulee tehdä kirjallisesti ja osoittaa rekisteriasioista vastaavalle taholle (ks. kohta 2).

Verkkokaupan toimitusehdot

Voimassa 16.04.2009 alkaen

1. Yleistä verkkokaupasta

Verkkokaupan kautta pääsylippuja myy Jyväskylän Messut Oy y-tunnus 0626505-0. Myymme lippuja täysi-ikäisille yksityishenkilöille Suomeen ja EU-alueelle. Pääsylippujen hinnat sisältävät arvonlisäveron. Pidätämme oikeuden hintojen muutoksiin.

2. Lipun ostaminen

Pääsyliput ostetaan Paviljonki-klubin välityksellä internetissä ostoskorin kautta. Maksusuoritukset osoitetaan tilille 201738-20282 Jyväskylän Messut Oy, tilausvahvistuksen tietojen mukaisesti.
Ulkomaantilaukset IBAN: FI2017 3800 0202 82 BIC/SWIFT: NDEAFIHH.

Lipun maksamisen jälkeen ostajan tulee tulostaa lippu internetissä tai saamastaan vahvistussähköpostista. Vain tulostettu pääsylippu oikeuttaa sisäänpääsyn kyseiseen tapahtumaan. Viivakoodi sallii yhden sisäänpääsyn/lukukerta. Lipun kopiointi tai jälleenmyynti voi estää sisäänpääsysi tilaisuuteen. Mikäli tilaisuuteen on tarjolla lapsi-, eläkeläis-, opiskelija- tai muita vastaavia alennuslippuja, on lipunhaltijan varauduttava todistamaan alennuskelpoisuutensa tapahtuman sisäänkäynnin yhteydessä.

Ostajan tulee tarkistaa lippu oston yhteydessä huolellisesti. Maksettuja lippuja ei vaihdeta eikä lunasteta takaisin. Jyväskylän Messut Oy / Paviljonki-klubi toimii lippujen välittäjänä. Tilaisuuden järjestäjä vastaa tilaisuuden, mm. ohjelma- ja katsomomuutoksista, mahdollisesta peruuntumisesta ja niistä aiheutuneista kustannuksista. Jyväskylän Messut Oy / Paviljonki-klubi ei vastaa kadonneista lipuista. Lipunostaja on velvollinen tarkistamaan, että tilaisuus ei ole peruuntunut. Lippujen jälleenmyynti on kiellettyä.

Ongelmatilanteissa tulee ottaa yhteyttä info@jklmessut.fi.

3. Maksutavat

Pääsyliput maksetaan tilauksen yhteydessä. Verkkokaupassa voidaan maksaa seuraavilla maksutavoilla: Nordea, Osuuspankki, Danskebank, Lähitapiola, Ålandsbanken, Handelsbanken, S-pankki, Aktia, POP pankki, Säästöpankki sekä luottokortit. Maksaminen tapahtuu Paytrail Oyj:n sivuston kautta. Maksutapana on myös tilisiirto ennakkomaksuna.

4. Maksut Luottokunnan kautta

Mikäli haluat maksaa Luottokunnan maksutapojen kautta, Jyväskylän Messut Oy / Paviljonkiklubi toimii ainoastaan pääsylippujen markkinoijana ja lisäksi toimittaa tuotteet ostajalle internetin välityksellä. Jyväskylän Messut Oy vastaa siis ainoastaan pääsylippujen markkinoinnista, toimituksesta sekä mahdollisten reklamaatioiden hoitamisesta. Voit tarpeen vaatiessa osoittaa reklamaation myös Paytrail Oyj:lle.

Paytrail Oyj toimii Luottokunnan kautta tehtävissä maksuissa tuotteen myyjänä ja kauppa syntyy asiakkaan ja Paytrail Oyj:n välille. Myyjän vastuulla ovat kaikki kauppaan liittyvät velvoitteet. Paytrail Oyj on myös maksun saaja.

Paytrail Oyj, y-tunnus: 2122839-7
Innova 2 Lutakonaukio 7
40100 JYVÄSKYLÄ
Puhelin: 0207 181 830

5. Verkkopankit

Verkkopankkimaksamiseen liittyvän maksu- ja rahoituspalvelun toteuttaa Paytrail Oyj (2122839-7) yhteistyössä suomalaisten pankkien ja luottolaitosten kanssa. Paytrail Oyj ostaa maksusuorituksen ja tilittää sen kauppiaalle. Käyttäjän kannalta palvelu toimii aivan kuten perinteinen verkkomaksaminenkin.

6. Muuta

Pidätämme oikeuden muuttaa toimitusehtojamme. Asiakkaan on ennen tilaustaan tutustuttava kulloinkin voimassa oleviin toimitusehtoihin.

Jyväskylän Messut Oy käsittelee kaikki asiakastiedot täysin luottamuksellisesti.
Jyväskylän Messut Oy sitoutuu olemaan luovuttamatta asiakastietoja kolmannelle osapuolelle.


Tilaa uutiskirje

Lähetämme sinulle 2-3 kertaa vuodessa sähköpostia haluamasi tapahtuman ajankohtaisista asioista. Voit milloin tahansa halutessasi perua uutiskirjeen tilauksen.